Spolek přátel školy

Vážení rodiče,

 

na naší škole aktivně pracuje Spolek přátel základní školy Olomouc, Stupkova 16 (dále jen Spolek), jehož hlavním účelem je zejména spolupráce rodičů a dalších osob s vedením školy a učitelským sborem při výchově a vzdělávání žáků, ochrana práv, potřeb a oprávněných zájmů žáků školy, pomoc škole při vytváření optimálních podmínek pro školní vzdělávání i mimoškolní zájmové aktivity žáků, včetně materiální a finanční pomoci.

 

Činnost Spolku řídí výbor složený ze zástupců rodičů a školy.

 

Spolek disponuje rozpočtem, který bývá využit především na tyto záležitosti a činnosti:

– netradiční výtvarný materiál a jiný spotřební materiál pro děti využívaný ve výuce i ve školní družině;

– materiál na výzdobu tříd a prostor školy;

– dopravu na školní akce, výlety, koncerty, exkurze, vstupné;

– příspěvky na školu v přírodě, lyžařské a cyklistické kurzy;

– motivaci pro děti, drobné dárky a odměny za různé vědomostní i sportovní soutěže.

 

Aby bylo možné podpořit Vaše dítě ve výše zmíněných činnostech, vybírá Spolek každý rok příspěvek, který je na tento školní rok ve výši 200,- Kč za 1 dítě, 300 Kč za 2 děti a 400 Kč za 3 a více dětí. Samozřejmě může být částka i  vyšší a pro potřeby finančního úřadu lze vystavit i darovací smlouvu. O způsobu využití Vašich příspěvků budete informováni na třídních schůzkách zástupcem výboru Spolku. Částku lze uhradit buď bezhotovostně na účet Spolku č. 166166019/5500, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a třídu, kterou navštěvuje, nebo hotově třídnímu učiteli. Výbor Spolku předem děkuje za poskytnutý finanční příspěvek a těší se na spolupráci s Vámi.

 

Za Spolek přátel Základní školy Olomouc, Stupkova 16

Mgr. Jana Masaryková

předsedkyně Spolku

 

Kontakt:

Spolek přátel základní školy Olomouc, Stupkova 16

Stupkova 953/16, 779 00 Olomouc

IČO: 45237352
email: spolekpratelstupkova@seznam.cz

 

Transparentní účet: ZDE
Raiffeisen Bank: 166166019/5500

 

 

Vážení rodiče,

pokud budete nakupovat jakékoliv zboží přes internet, podpořte, prosím, Spolek přátel školy prostřednictvím služby Givt - nebude Vás to přitom stát ani korunu navíc! Jak to fuguje? Klikněte, prosím, na níže uvedený odkaz:

https://givt.cz/jak-to-funguje

Do vyhledávacího pole napište: Spolek přátel základní školy Olomouc, Stupkova 16

Děkujeme!

 

Za Spolek přátel školy

Mgr. Jana Masaryková

předsedkyně Spolku