Vážení rodiče,

na naší škole aktivně pracuje Spolek přátel základní školy Olomouc, Stupkova 16 (dále jen "Spolek"), jehož hlavním účelem je zejména spolupráce rodičů a dalších osob s vedením školy a pedagogickými pracovníky při výchově a vzdělávání žáků, ochrana práv, potřeb a oprávněných zájmů žáků školy, pomoc škole při vytváření optimálních podmínek pro školní vzdělávání i mimoškolní zájmové aktivity žáků, včetně materiální a finanční pomoci. Činnost Spolku řídí výbor složený ze zástupců rodičů a školy.

Spolek disponuje rozpočtem, který bývá využit především na tyto záležitosti a činnosti:

  • netradiční výtvarný materiál a jiný spotřební materiál pro děti využívaný ve výuce i ve školní družině;
  • materiál na výzdobu tříd a prostor školy;
  • dopravu na školní akce, výlety, koncerty, exkurze, vstupné;
  • příspěvky na školu v přírodě, lyžařské a cyklistické kurzy;
  • motivaci pro děti, drobné dárky a odměny za různé vědomostní i sportovní soutěže.

Aby bylo možné podpořit Vaše dítě ve výše zmíněných činnostech, vybírá Spole každý rok dobrovolný příspěvek, který pro tento školní rok činí 200,- Kč za 1 dítě, 300 Kč za 2 děti a 400 Kč za 3 a více dětí. Samozřejmě může být částka i  vyšší a pro potřeby finančního úřadu lze vystavit i darovací smlouvu. O způsobu využití Vašich příspěvků budete informováni na třídních schůzkách zástupcem výboru Spolku. Částku lze uhradit buď bezhotovostně na účet Spolku č. 166166019/5500, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a třídu, kterou navštěvuje. Zaplatit lze i hotově třídnímu učiteli. Výbor Spolku Vám předem děkuje za poskytnutý finanční příspěvek a těší se na spolupráci s Vámi.

Za Spolek přátel Základní školy Olomouc, Stupkova 16

Mgr. Jana Masaryková
předsedkyně Spolku

Kontakt:

Spolek přátel základní školy Olomouc, Stupkova 16
se sídlem Stupkova 953/16, 779 00 Olomouc
IČ: 45237352
email: spolekpratelstupkova@seznam.cz

Transparentní účet: ZDE
Raiffeisen Bank

166166019/5500