Matematické soutěže

ve šk. roce 2019/2020

Matematická olympiáda

Máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste si zasoutěžit?
Zveme vás k účasti v matematické olympiádě (MO) ve školním roce 2019/20. Soutěže se mohou zúčastnit žáci 5. až 9. ročníku ZŠ.
Ve školním kole řeší žáci ven svém volném čase (doma) šest úloh - ke stažení níže.

ročník

kategorie

okresní kolo

krajské kolo

5.

Z5

29. ledna. 2020

-

6.

Z6

7. dubna 2020

-

7.

Z7

7. dubna 2020

-

8.

Z8

7. dubna 2020

-

9.

Z9

29. ledna 2020

17. března 2020

 

Řešení úloh školního kola odevzdávejte svým učitelům matematiky do tohoto termínu:

  • Kategorie Z5 a Z9 do 6. ledna 2020
  • Kategorie Z6 až Z8 do 13. března 2020

Matematický klokan

V letošním školním roce se naše škola zapojí do řešení Matematického klokana.

Soutěž se bude konat 20. března 2020 a budeme soutěžit ve všech
4 kategoriích: Cvrček (2. - 3. třída), Klokánek (4. - 5. třída), Benjamín (6. - 7. třída), Kadet (8. - 9. třída).

Přírodovědný klokan

Dne 16. 10. 2019 se konal Přírodovědný klokan pro 8. a 9. ročník (kategorie Kadet).

Nejlepší řešitelé: Jan Raška (9. A), Ondřej Farmačka (9. A), Markéta Pavková (8. A).