Školní jídelna

Andrea Smolková, vedoucí kuchařka

Zdeňka Bartoňková, kuchařka

Pavla Čoupková, kuchařka

Jana Fialová, kuchařka

Lenka Pitauerová, kuchařka

Petra Riedlová, kuchařka

Ludmila Vlčková, kuchařka

Veronika Štefanová, kuchařka

Eva Krumpholzová, pracovnice provozu

Blanka Meissnerová, pracovnice provozu

Anna Pančochářová, pracovnice provozu

Kateřina Schneiderová, pracovnice provozu

Renata Slavíčková, pracovnice provozu

Monika Zbrožová, pracovnice provozu

Pavla Žáková, pracovnice provozu

Správní zaměstnanci

Radomír Gába, školník

+420581111206

Ilona Geschwinderová

Iva Kallerová

Romana Kučerová

Ema Rezanková

Soňa Vágnerová

Lenka Zbořilová