Vedení školy

Mgr. Pavel Hofírek

ředitel školy

Tel: +420 581 111 201

Mgr. Jana Procházková

zástupkyně ředitele pro 1. stupeň školy

Tel: +420 581 111 202

Mgr. Bc. Romana Laluhová

zástupkyně ředitele pro 2. stupeň školy

Tel: +420 581 111 203

Asistentka ředitele

Aneta Řepková

asistentka ředitele

Tel: +420 581 111 201

Školní psycholog

Školní jídelna

Andrea Smolková, vedoucí kuchařka

Zdeňka Bartoňková, kuchařka

Pavla Čoupková, kuchařka

Jana Fialová, kuchařka

Lenka Pitauerová, kuchařka

Petra Riedlová, kuchařka

Ludmila Vlčková, kuchařka

Veronika Štefanová, kuchařka

Eva Krumpholzová, pracovnice provozu

Blanka Meissnerová, pracovnice provozu

Kateřina Schneiderová, pracovnice provozu

Monika Zbrožová, pracovnice provozu

Pavla Žáková, pracovnice provozu

Správní zaměstnanci

Radomír Gába, školník

+420 581 111 206

Ilona Geschwinderová

Romana Kučerová

Ema Rezanková

Petra Šafářová

Soňa Vágnerová

Lenka Zbořilová