Informace pro rodiče – platba obědů

8.11. 2018 Mgr. Pavel Hofírek 73x

Vážení rodiče,

k  31. 12. 2018 ruší Česká spořitelna službu stávajících sběrných účtů a s nimi také možnost předávání datových souborů hromadných úhrad a inkas. Žádáme proto majitele účtů vedených u České spořitelny, kteří mají povoleno inkaso na stravu, aby změnili toto povolení pro účet: 19-1084040257/0100 (dosud měli povoleno pro 0100260221/0800).

Rodiče, kteří změnu provedou, žádáme, aby tuto skutečnost oznámili p. Bártkové na tel. č. 581 111 222 nebo poslali email na bartkova@zs-stupkova.cz.

Rodiče, kteří tuto změnu nenahlásí, převedu od ledna 2019 stravné na platbu složenkou.

Komentáře