Naše děti vzděláváme již od roku 1968

Naše Základní škola Stupkova Olomouc je školou s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a hudební výchovy.

Máme v Olomouci dlouholetou tradici. O výstavbě bylo rozhodnuto již v roce 1963. Stavět se začala v roce 1966 a 1. září 1968 bylo zahájeno vyučování v 27 třídách. Od této doby prošly školou tisíce žáků, kteří se učili v běžných i výběrových třídách. V roce 1980 jsme zahájili také rozšířenou výuku matematiky, v roce 2002 informatiky a v roce 2004 po zrušení ZŠ Svornosti je nabízena i rozšířená výuka hudební výchovy.

V současné době navštěvuje naši školu 602 žáků ve 26 třídách. Děti mají k dispozici 3 počítačové učebny, 3 učebny hudební výchovy, dílny, cvičnou kuchyň, odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, výtvarné výchovy a tělocvičnu. Máme také vlastní kuchyň i školní jídelnu, sportovní hřiště a hřiště pro školní družinu.