Přihláška ke stravování

Vyplňte prosím tento jednoduchý formulář

Jméno a příjmení strávníka:*
Datum narození:*
Adresa:*
Jméno a příjmení zákonného zástupce:*
Telefon zákonného zástupce:*
E-mailová adresa:*
Přihlásit se ke stravování od: (přesné datum)*
Adresa MŠ / ZŠ
Oddělení / Třída
Způsob úhrady stravného*
V případě inkasa: Souhlasím s inkasem ze svého bank. účtu v max. výši 1.000 Kč
V případě inkasa: Platba stravného bude prováděna z účtu číslo:
Kód banky:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením GDPR pro potřeby ŠJ. Jsem seznámen(-a) s vnitřním řádem školní jídelny a souhlasím s právy a povinnostmi z něj vyplývajícími. Aktuální znění vnitřního řádu je k dispozici v prostorách ŠJ nebo ZDE*

Co se stane potom?

Po odeslání formuláře se Vaše zpráva dostane na náš email a my se s Vámi spojíme.

Případné změny

nahlaste neprodleně v kanceláři
ŠJ Stupkova 16, Olomouc (zde
nebo na email: jidelna@zs-stupkova.cz
nebo na tel. +420 581 111 222
(6:00 -14:30)

Pro naše děti

vaříme jídlo z kvalitních a čerstvých surovin, které splňují nejpřísnější normy a výživové hodnoty.