Přihláška ke stravování

Vyplňte prosím tento formulář

Jméno a příjmení strávníka:*
Datum narození:*
Adresa:*
Telefon:*
E-mailová adresa:*
Přihlásit se ke stravování od (přesné datum):*
Způsob úhrady stravného:*
V případě inkasa: Souhlasím s inkasem ze svého bank. účtu v max. výši 1 000,- Kč
V případě inkasa: Platba stravného bude prováděna z účtu číslo:
Kód banky:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením GDPR pro potřeby ŠJ. Jsem seznámen(-a) s vnitřním řádem školní jídelny a souhlasím s právy a povinnostmi z něj vyplývajícími. Aktuální znění vnitřního řádu je k dispozici v prostorách ŠJ nebo ZDE*

Co se stane potom?

Po odeslání formuláře budou Vaše údaje doručeny na e-mail administrativní pracovnice ŠJ (Olga Majkutová, 581 111 222, jidelna@zs-stupkova.cz). Následující den si můžete přijít vyzvednout stravovací kartičku do kanceláře ŠJ (6:00-14:30, vstup z parkoviště školy na ul. V Hlinkách, zde). Zároveň Vám sdělíme variabilní symbol pro inkasní platbu a přihlašovací údaje pro objednání / odhlášení stravy přes portál www.strava.cz.

Případné změny

nahlaste neprodleně v kanceláři ŠJ, a to buď osobně (vstup z parkoviště školy na ul. V Hlinkách, zde) nebo e-mailem: jidelna@zs-stupkova.cz nebo na tel.: +420 581 111 222 (6:00 -14:30).

Pro děti a zaměstnance

vaříme jídlo z kvalitních a čerstvých surovin podle přísných norem norem pro školní stravování. Suroviny jsou denně zaváženy čerstvé, provoz kuchyně začíná již ve 4:00. Celkem vaříme pro 1 800 strávníků na ZŠ Stupkova, ZŠ Gorkého, ZŠ Mozartova, MŠ Jílová, MŠ Michalské stromořadí, MŠ Žižkovo nám., MŠ Sokolská.