Školská rada

Školská rada při Základní škole Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizaci, vykonává svou činnost v souladu s ustanovením § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Členové školské rady

RNDr. Josef Husárek, Ph. D.

zástupce zřizovatele školy, předseda školské rady

Mgr. Petr Kolář

zástupce zřizovatele školy

Ing. Petr Šmérek

zástupce zákonných zástupců žáků, místopředseda školské rady

Bc. Renata Čečetková

zástupkyně zákonných zástupců žáků

Mgr. Veronika Symonová

zástupkyně pedagogických pracovníků

Mgr. Jiří Surala

zástupce pedagogických pracovníků