Testovací středisko ECDL

Jsme akreditovaným testovacím střediskem mezinárodního konceptu ECDL / ICDL- European / International Certification of Digital Literacy.

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Koncept ECDL / ICDL svým rozsahem pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se digitální technologie v běžném životě využívají. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti digitálních kompetencí, od programů pro žáky a studenty základních a středních škol, přes programy pro zaměstnané, nezaměstnané nebo digitálně vyloučené osoby, až po programy určené široké veřejnosti nebo naopak pro odborníky z různých oborů.

Úspěšní absolventi ECDL / ICDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. ECDL / ICDL certifikáty jsou již řadu let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány de facto jako mezinárodní standard.

Více informací získáte na oficiálních webových stránkách konceptu ECDL v ČR www.ecdl.cz a na Facebookové stránce @ECDLCZ

V našem akreditovaném testovacím středisku realizujeme testování:

Modul M2 - Základy práce s PC a správa souborů (Computer Essentials)
Modul M3 - Zpracování textu (Word Processing)
Modul M4 - Práce s tabulkami (Spreadsheets)
Modul M6 - Prezentace (Presentation)
Modul M7 - Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials)
Modul M9 - Úpravy digitálních obrázků (Image Editing)
Modul M12 - Bezpečné používání informačních technologií (IT Security)

Bližší informace:
Mgr. Vlasta Maleňáková
akreditovaný tester
malenakova@zs-stupkova.cz
tel: 581 111 210