Badatelská exkurze 9. A

22.6. 2022388x

V pátek 17. 6. 2022 žáci 9. A navštívili vysokoškolský ústav CATRIN, kde se dozvěděli spoustu zajímavých informací o přípravě a využití nanočástic. Seznámili se s prací s elektronovým mikroskopem. Sami si pořídili mikroskopické snímky atomů stříbra. Vědečtí pracovníci pro naše žáky připravili soutěž v poznávání složitých předmětů pod skenovacím elektronovým mikroskopem. Rozpoznat zrníčko jahody od pylu nebo od hmyzího křídla je složitá úloha, která vyžaduje představivost a kreativní přístup soutěžícího.
V chemické laboratoři si vyrobili nanočástice síry, pozorovali bouřku v digestoři a pobavily je pokusy s vodíkem.
V pátek byl tropický den, proto návštěva fyzikální laboratoře ochlazené tekutým dusíkem byla příjemným bonusem. Zde žáci pozorovali supravodivost kovů a levitaci magnetů.
Věříme, že výprava do vědeckých laboratořích nasměřuje některé žáky na badatelskou dráhu a rozšíří seznam významných českých vědců.
Děkujeme vědcům za zajímavé dopoledne a velké poděkování patří paní RNDr. Evě Otyepkové Ph.D, která pro nás akci zorganizovala.


Mgr. Miroslava Poláchová, Mgr. Anna Kovářová

Komentáře