Lesní pedagogika

7.6. 2019900x

Ve dnech 28. 5., 3o. 5. a 31. 5. se 4. ročníky zúčastnily akce Lesní pedagogika na Svatém Kopečku. Žáci se seznámili s novými poznatky o lese – poznávali stromy podle kůry, listů, odhadovali stáří, výšku a průměr stromů (skutečné hodnoty byly změřeny speciálním přístrojem). Poznávali ptáky podle jejich zpěvu a objevili hnízdo strakapouda. Také si zahráli mnoho zajímavých her s lesní a ekologickou tematikou.

Komentáře