Nasbírali jsme 17 tun papíru

10.12. 20191836x

Je již dlouholetou tradicí, že na jaře a na podzim pořádá naše škola sběr starého papíru.

Jsme velice rádi, že se do této akce zapojují děti, rodiče i prarodiče. Všem patří velké poděkování za obětavé shromažďování papíru a následný odvoz do školy.

V letošním školním roce jsme nasbírali 17 tun papíru.

Finanční částka, kterou jsme takto získali, byla tento rok opět použita pro potřeby dětí. Nejen na odměny pro sběrače, ale financovali jsme Mikulášské nadělování, hry, potřeby pro žáky prvního stupně, pamětní listy pro deváťáky a sladké odměny pro školní soutěže.

Jsme velice rádi, že se tato akce každý rok pořádá, a věříme, že i v roce 2020 naplníme kontejnery. Sběry budeme pořádat v dubnu a v říjnu.

Mgr. Hana Kodymová

 

Komentáře