Potravinová sbírka v ŠD – poděkování rodičům

14.11. 2023343x

Již počtvrté se naše ŠD zapojila do Celonárodní sbírky potravin. Tuto sbírku pořádá Česká federace potravinových bank a my jsme se rozhodli tuto dobročinnou akci opět podpořit. Snažíme se tak podporovat v dětech ochotu nezištně pomáhat druhým lidem.

A jak celá akce probíhala?

Děti si nejdříve vyslechly přednášku od lektorů z Potravinové banky. Tématem bylo základní rozdělení potravin a způsoby skladování. Současně byly děti poučeny o eliminaci plýtvání potravinami a o způsobech, jak se dají účelně využít přebytky. Na závěr se děti dozvěděly o existenci potravinových bank a o potravinových sbírkách.

Děti a rodiče nosili celý týden zakoupené trvanlivé potraviny a drogistické zboží a odevzdávali je do předem připravených košů s logem Sbírka potravin. Celkem se nám podařilo nasbírat 161,65 kg trvanlivých potravin a drogistického zboží, čehož si velice vážíme. Potraviny jsme předali zástupcům Potravinové banky Olomouc.

Náš velký dík patří všem dětem a především rodičům, kteří přispěli do této sbírky a pomohli tak vylepšit životní úroveň všem potřebným lidem.

Komentáře