Příroda – od počátku bez konce

8.12. 2022298x

V minulém týdnu se žáci 6. a 7. ročníků zúčastnili přírodopisné exkurze konané ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Muzeum umožnilo žákům nahlédnout do světa záhadné přírody, jež se rozprostírala po celém patře muzea. Výstava žákům za pomocí pracovních listů přiblížila přírodní jevy i procesy a zároveň podala přehled o minerálech a horninách, o současných i vyhynulých druzích rostlin, hub či živočichů nejen z našeho regionu, ale i celého světa. Součástí výstavy byly mimo jiné i interaktivní prvky či počítačové hry, které žáky vtáhly do dané problematiky ještě o něco více.

Mgr. Simona Kachlíková

Komentáře