Recyklohraní

1.6. 2022481x

Recyklohraní je školní program, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Cílem tohoto programu je zdokonalovat znalosti žáků v oblasti recyklace odpadů a umožnit jim se podílet osobně na zpětném odběru použitých baterií a drobných elektronických zařízení.
Školy zapojené do tohoto projektu se mohly od 23. srpna 2021 do 15. května 2022 zúčastnit celoroční hry. Ta spočívala v tom, že zapojené školy získávaly body za sběr vysloužilého elektroodpadu a za plnění různých osvětových úkolů.
Naše škola získala v celoroční soutěži celkem 2 545 bodů a mezi zapojenými školami z celé České republiky se umístila na krásném 65. místě. V Olomouckém kraji pak naší škole náleží 8. místo. Vysokého počtu bodů jsme v celoroční soutěži dosáhli převážně díky žákům z 9. C. Ti během hodin přírodopisu plnili osvětové úkoly, za které škola následně získávala body. Žáci například vytvářeli sběrné nádoby na vysloužilé mobilní telefony, tvořili stolní hry na téma recyklace nebo natáčeli motivační video na téma kompostování. Do jednoho z úkolů se zapojili také vybraní žáci z 9. B, kteří si počítali svou vodní stopu.
Za výborné umístění získala škola dárkovou poukázku v hodnotě 1500,00 Kč, kterou je možno uplatnit v prodejnách Kaufland v České republice.
Děkujeme jak všem žákům zapojeným do plnění osvětových úkolů, tak všem ostatním, kteří do školy přinesli vysloužilé baterie nebo elektronické zařízení. Jelikož soutěž bude probíhat i v příštím školním roce, moc se těšíme na další spolupráci.

Mgr. Barbora Heřmanská

Osvědčení

Poděkování za umístění v rámci kraje

Poděkování za umístění v Celoroční hře

Komentáře