Srdceden

19.5. 2022348x

9. května se třídy 6. D a 9. A zúčastnily aktivit v Pevnosti poznání v Olomouci. Cílem projektu Srdceden bylo pomoci žákům z Ukrajiny, jejich rodinám a samozřejmě i celé škole v nelehké situaci spojené se začleněním ukrajinských žáků do třídních kolektivů.

Program zahrnoval kombinaci vnitřních a venkovních aktivit – zejména teambuildingové a adaptační aktivity v týmech i celých třídách.
Vnitřní program proběhl pod vedením Pevnosti poznání. Venkovní pohybový program vedla organizace Svišti v pohybu (FTK UPOL). Pozvaní byli i ukrajinští rodiče, kteří se mohli přijít podívat, jak jejich děti fungují v českém kolektivu, a také měli možnost potkat se s učiteli.
Bylo zde zajištěno i několik překladatelů.

Mgr. Veronika Vacková

Komentáře