Stáž ve Švédsku

29.3. 2022341x

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti. V rámci tohoto projektu nám bylo umožněno vyjet na zahraniční stáž do Švédska, akce probíhala v týdnu 14. – 18. 3. 2022 a zúčastnilo se jí 16 učitelů z celé České republiky.

Stáž se uskutečnila v Montessori škole ve švédském městě Västerås. Touto vzdělávací institucí nás provázela paní ředitelka, vysvětlila nám systém švédského školství, podotkla, že ani Montessori škola nemůže ve Švédsku fungovat úplně volně, musí dodržovat výstupy stejně jako školy ostatní. Tato škola je soukromá, avšak žáci za vzdělání nic neplatí, švédské školství je zdarma.

Školu ve Västerås navštěvuje přibližně sto žáků od předškolního věku po 6. třídu, některé ročníky jsou spojené do jedné výukové skupiny: 2. a 3. třída, 4. až 6. třída. Dle paní ředitelky spojují děti nejen dle intelektuálních schopností, ale hlavně tak, aby si všichni „sedli“ a dobře fungovaly vzájemné vztahy. Vzdělávání v duchu Marie Montessori klade důraz na svobodné, přirozené učení, v centru je dítě a učitel funguje jako průvodce a rádce při tomto procesu.

Každý den jsme byli rozděleni do skupinek a navštívili některou z tříd. Výuka probíhala v blocích – tříhodinový blok dopoledne a kratší výukový blok po obědě. V mnou navštívené výuce neměli žáci společný úvod hodiny – bloku, ale každé dítě po příchodu začalo pracovat samostatně na svém týdenním úkolu – úkolech. Své práci se žáci věnují celý týden, na konci týdne se zjišťují pokroky, co dítě zvládlo a na čem by pracovalo v dalším týdnu. V Montessori škole nepoužívají učebnice, ale mají spoustu materiálů, pomůcek a pracovních listů. Paní ředitelkou jsme byli upozorněni, abychom do výuky nezasahovali a nenarušili tak jeden z hlavních principů Montessori výuky – nenásilné a přirozené učení.

V rámci povýukových volnočasových aktivit mě nejvíce zaujalo interaktivní muzeum ve Västerås, návštěvníci si mohou vyzkoušet převleky, zahrát si hry, nechat se vtáhnout do probíhající demonstrace pomocí brýlí na virtuální realitu. Krásný je také skanzen Valby v blízkosti města a městský park, ve kterém je umístěn památný kámen J. A. Komenského. Dozvěděli jsme se i různé zajímavosti – švédské děti mohou jíst sladkosti pouze v pátek a sobotu. Hned první večer jsme měli štěstí a viděli polární záři.

Příjemné bylo, že jsme všechny poznatky a zážitky mohli ihned sdílet s ostatními, myslím, že stáž nám všem dodala novou energii do naší práce s dětmi.

Mgr. Kateřina Spurná

Komentáře