Talent školní družiny

19.2. 2019802x

Koncem měsíce ledna a začátkem února proběhla ve všech odděleních družiny Superstar či Talent školní družiny. Děti si připravily nejrůznější vystoupení. Mohli jsme vidět nejrůznější tance, zpěv, hry na hudební nástroje (housle, flétna, klavír), ale také představení plná kouzel, ukázek sportu a další. Některé děti pomáhaly při hodnocení, některé byly výbornými diváky. Děti byly za své skvělé výkony odměněny drobnými dárečky a diplomy. Jsme moc rádi, že máme ve škole a ve družině tak šikovné a nadané talenty.

Mgr. Michaela Kopřivová

Komentáře