Úspěch žáků naší školy na Dětské konferenci PdF UP

16.5. 2024117x

Dne 13. května 2024 se dva naše týmy zúčastnily Dětské konference pořádané Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého. Celá akce začala již v 9 hodin, kdy byla slavnostně zahájena. Úvodní slovo pronesla PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství, a proděkanka Pedagogické fakulty UP doc. Mgr. Petra Šobáňová, PhD. Celou konferencí provázel moderátor Rádia Haná Lukáš Kobza.

Během konference naši žáci prezentovali dva projekty. Ekotým vystoupil s prezentací Naučná stezka stromů. Prezentace se povedla a vzbudila velký zájem nejen mezi porotci, ale i mezi ostatními účastníky. Za jednotlivce soutěžil Daniel Spurný z 6. A s prezentací Vesmír a já, ostatním účastníkům představil astrofyziku.

Mezi jednotlivými prezentacemi byly připraveny zajímavé vstupy studentů PdF, představila se nám například Nel Foberová, autorka „Neváhej a peč“, budoucí pedagožka volného času, David Majirský, autor komiksů, student učitelství výtvarné výchovy a Tomáš Arnold, animátor v Pevnosti poznání Olomouc.

Celý den probíhal ve skvělé atmosféře, ovšem vyvrcholením celého dne bylo pro naši školu vyhlášení výsledků. Daniel Spurný vyhrál se svou prezentací 2. místo a ekotým, který reprezentovaly Natálie Šišmová, Veronika Doleželová, Michaela Doleželová a Daniela Žáčková, získal 1. místo. Z úspěchu jsme měli obrovskou radost.

Poděkování patří také všem, kteří fandili a naše vystupující podpořili.

Komentáře