Vánoční besídky ve ŠD

28.12. 2018990x

Poslední týden před prázdninami uspořádala jednotlivá oddělení ŠD vánoční besídky se svým programem. Vánoční atmosféru jsme navodili zpěvem známých vánočních koled
a děti si rády zasoutěžily ve zpěvu jejich oblíbené vánoční koledy. Nechybělo ani povídání
o známých vánočních zvycích a tradicích a některé z nich jsme si i vyzkoušeli. Děti si mezi sebou rozdaly dárečky a mlsaly voňavé cukroví, které napekly jejich maminky. Atmosféra byla radostná, děti se dobře bavily.

Pro dokreslení skvělé zábavy připojuji několik fotografií a společně s dětmi se již nyní těšíme na besídku příští.

Přejeme touto cestou všem rodičům našich dětí příjemné prožití Vánočních svátků, hodně zdraví do roku 2019! Přejeme Vám radost z rozzářených očí vašich dětí!

Komentáře