Vystoupení zumby

3.6. 2019877x

V neděli dne 26. 5. 2019 vystoupily dívky navštěvující náš taneční kroužek na Dětském dnu, který pořádala Nadace Bezpečná Olomouc ve Smetanových sadech.  Předvedly tři tanečky – ukázku zumby, orientálního tance a havajských tanců. Myslím, že se vystoupení povedlo a děvčata se potom s chutí zapojila do plnění úkolů, které zde byly pro všechny děti připraveny. Pro všechny zúčastněné to bylo příjemně strávené nedělní odpoledne.

Komentáře