Zlatý list

5.5. 2023306x

Zlatý list je přírodovědná soutěž pořádaná Českým svazem ochránců přírody. Jejím cílem je umožnit dětem s hlubším zájmem o přírodu porovnat své znalosti a dovednosti.
Jedná se o soutěž kolektivů, kdy soutěží šestičlenná družstva rozdělená na dvě hlídky. Na soutěžních stanovištích prověřují své znalosti z oblasti ekologie, geologie, ochrany životního prostředí, botaniky nebo zoologie.
V letošním roce se základní kolo soutěže konalo dne 28. 4. 2023 v areálu Rozária a Botanické zahrady.
V kategorii mladších žáků naši školu reprezentovali žáci 6. ročníků: Evžen Chrapek, Tobias Dobeš, Štěpán Strmiska, Diana Majerová, Barbora Greplová a Eliška Tomigová. V kategorii starších žáků naši školu reprezentovala děvčata ze 7. a 8. ročníků: Michaela Doleželová, Veronika Doleželová, Veronika Tylšarová, Sofie Hovorková, Linda Masaryková a Kateřina Zubálová.
V obou kategoriích se naše soutěžní družstva umístila na krásném 5. místě.
Těšíme se zase za rok.
Mgr. Barbora Heřmanská

Komentáře