Zlatý list

4.5. 2022411x

Zlatý list, dříve Zelená stezka, je tradiční přírodovědná soutěž pořádaná Českým svazem ochránců přírody. Smyslem soutěže je umožnit dětem, které mají hlubší zájem o přírodu, aby si formou soutěže ověřily a porovnaly své znalosti.

Jedná se o soutěž kolektivů, kdy soutěží šestičlenná družstva rozdělená na dvě tříčlenné hlídky. Na stanovištích soutěžní stezky odborníci prověřují znalosti dětí v těchto oblastech: ekologie, ochrana přírody, životní prostředí, geologie, zoologie, botanika a neživé složky ekosystému (např. meteorologie, klimatologie, aj.).

Dne 29. 4. se v Rozáriu a Botanické zahradě konalo základní kolo, kterého se v kategorii mladších s vervou zúčastnila děvčata z 6. A Nikol Berošová, Linda Masaryková, Katrin Weiglhoferová, Kateřina Zubálová; a z 6. B Anežka Hejtmánková a Dominika Smékalová. Za kategorii starších se role ochránců přírody ujala děvčata ze 7. B Stela Číhalová, Marie Hrušková, Lucie Kubelková a Štěpánka Vašková; a z 8. B Lucie Rozsypalová a Denisa Poláková.

V obou kategoriích se děvčata umístila na pěkném 4. místě.

Těšíme se na další ročník soutěže.

Mgr. Šárka Glacnerová

Komentáře