Spolek přátel základní školy Olomouc, Stupkova 16

6.2. 20191155x

Vážení rodiče,

na naší škole aktivně pracuje Spolek přátel základní školy Olomouc, Stupkova 16 (dále jen Spolek), jehož hlavním účelem je zejména spolupráce rodičů a dalších osob s vedením školy a učitelským sborem při výchově a vzdělávání žáků, ochrana práv, potřeb a oprávněných zájmů žáků školy, pomoc škole při vytváření optimálních podmínek pro školní vzdělávání i mimoškolní zájmové aktivity žáků, včetně materiální a finanční pomoci.

Činnost Spolku řídí výbor složený ze zástupců rodičů a školy.

Spolek disponuje rozpočtem, který bývá využit především na tyto záležitosti a činnosti:

  • netradiční výtvarný materiál a jiný spotřební materiál pro děti využívaný ve výuce i ve školní družině;
  • materiál na výzdobu tříd a prostor školy;
  • dopravu na školní akce, výlety, koncerty, exkurze, vstupné;
  • příspěvky na školu v přírodě, lyžařské a cyklistické kurzy;
  • motivaci pro děti, drobné dárky a odměny za různé vědomostní i sportovní soutěže.

Aby bylo možné podpořit Vaše dítě ve výše zmíněných činnostech, každý rok vybírá Spolek příspěvek, který je na tento školní rok ve výši 200,- Kč za 1 dítě, 300 Kč za 2 děti a 400 Kč za 3 a více dětí. Samozřejmě může být částka i  vyšší a pro potřeby finančního úřadu lze vystavit i darovací smlouvu. O způsobu využití Vašich příspěvků budete informováni na třídních schůzkách zástupcem výboru Spolku.

Částku lze uhradit buď bezhotovostně na účet Spolku č. 166166019/5500

do zprávy pro příjemce uveďte jméno a + příjmení dítěte a třídu, kterou navštěvuje

nebo hotově třídnímu učiteli.

Výbor Spolku předem děkuje za poskytnutý finanční příspěvek a těší se na spolupráci s Vámi.

Za Spolek přátel Základní školy Olomouc, Stupkova 16

 

Mgr. Jana Masaryková
předsedkyně Spolku

 

Kontakt:

Spolek přátel základní školy Olomouc, Stupkova 16
se sídlem Stupkova 953/16, 779 00 Olomouc
IČO 45237352
email: spolekpratelstupkova@seznam.cz

Transparentní účet: ZDE
Raiffeisen Bank
166166019/5500

Komentáře