Zahájení školního roku 2018/19

10.9. 20181325x

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. i 2. stupně k organizaci začátku školního roku 2018/19.

1. třídy
• 3. září
8:00 – 8:30 seznámení se žáků s třídní učitelkou
8:30 – 9:00 první tířídní schůzka (děti hlídají vychovatelky v ŠD)

• 4. a 5. září
Výuka 8:00 – 9:40, poté odchod se zákonnými zástupci domů nebo do ŠD

• 6. a 7. září
Výuka 8:00 – 10:45, poté odchod se zákonnými zástupci domů nebo do ŠD

• Od 10. září výuka dle rozvrhu do 11:40 hod.

2. – 9. třídy
• 3. září
8.00 – 9.40 hod.

Obědy se vydávají od 10 do 11:30 hodin.

• od 4. září
Výuka dle rozvrhu, rozvrh obdrží žáci v pondělí 3. září.

• Odpolední vyučování začíná od 10. září.

Přehled odpoledního vyučování jednotlivých tříd 2. stupně naleznete v příloze.

 

Komentáře