Přihláška ke stravování

Vyplňte prosím tento formulář:

Jméno a příjmení strávníka*
Datum narození*
Trvalý pobyt*
Jméno a příjmení zákonného zástupce*
Telefon zákonného zástupce*
E-mailová adresa zákonného zástupce*
Přihlásit se ke stravování od (přesné datum) (př.: 1. školní den = 4. 9. 2023):*
Adresa MŠ / ZŠ*
Oddělení MŠ / Třída ZŠ (od 4. 9. 2023) (pokud nevíte oddělení / třídu, napište jen pomlčku)*
Mám zájem o bezlepkovou stravu (klikněte níže a vyberte)*
Způsob úhrady stravného (klikněte níže a vyberte)*
V případě platby inkasem: Uveďte číslo Vašeho účtu (vč. kódu banky), z něhož bude škola inkaso provádět
V případě platby inkasem: Souhlasím s inkasem ze svého bankovního účtu ve prospěch účtu ZŠ Olomouc, Stupkova 16, p. o.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením GDPR pro potřeby ŠJ
Vnitřní řád je k dispozici ZDE

Jak postupovat po odeslání přihlášky:

Po odeslání formuláře budou údaje doručeny na e-mail účetní ŠJ (Andrea Konečná, 581 111 222, 6:30 - 11:00, 11:30 - 15:00, jidelna@zs-stupkova.cz). Poté Vám e-mailem sdělíme variabilní symbol pro inkasní platbu a přihlašovací údaje pro objednání / odhlášení stravy přes portál www.strava.cz (jen pokud se k odběru stravy přihlašujete poprvé). Pokud je Vaše dítě žákem ZŠ Stupkova a dosud nemá čip, zakoupí si jej v kanceláři školy (581 111 201, 7:00 - 15:30) za 200,- Kč (čip slouží nejen k odběru stravy, ale i k otevírání dveří). Pokud se jedná o budoucího prvňáčka, obdrží čip od paní učitelky 4. 9. 2023 a částku 200,- Kč uhradí rodiče paní učitelce. Pokud dítě již čip má, nemusí si jej znovu kupovat.

Jestliže se jedná o žáka ZŠ Mozartova, je nutné si vyzvednout čip v kanceláři ŠJ (6:30 - 11:00, 11:30 - 15:00, boční vchod z ul. V Hlinkách, zde). Jedná se o jiný tip čipů, které jsou zalohované částkou 40,- Kč. Prvňáčci ZŠ Mozartova obdrží čipy od paní učitelky 4. 9. 2023 a vratná záloha 40,- Kč bude zaplacena inkasem společně se stravou. Pokud Vaše dítě již čip má, anebo navštěvuje ZŠ Gorkého, MŠ Jílová, MŠ Žižkovo nám., MŠ Sokolská, kde se čipy nepoužívají, nemusíte konat nic dalšího.

Případné změny v údajích, které jste uvedli v přihlášce, nahlaste neprodleně v kanceláři ŠJ, a to buď e-mailem: jidelna@zs-stupkova.cz, telefonicky: 581 111 222 (6:30 - 11:00, 11:30 - 15:00) nebo osobně (6:00 - 11:00, 11:30 - 15:00, kancelář ŠJ, vstup z parkoviště školy na ul. V Hlinkách, zde).

Vaříme jídlo z kvalitních a čerstvých surovin dle přísných norem norem pro školní stravování. Suroviny jsou denně zaváženy čerstvé, provoz kuchyně začíná již ve 4:00. Celkem vaříme pro 1 800 strávníků na ZŠ Stupkova, ZŠ Gorkého, ZŠ Mozartova, MŠ Jílová, MŠ Žižkovo nám., MŠ Sokolská.