Přihláška ke stravování

Vyplňte prosím tento formulář:

Jméno a příjmení strávníka*
Datum narození*
Trvalý pobyt*
Jméno a příjmení zákonného zástupce*
Telefon zákonného zástupce*
E-mailová adresa zákonného zástupce*
Přihlásit se ke stravování od (přesné datum):*
Adresa MŠ / ZŠ*
Oddělení MŠ / Třída ZŠ (od 1. 9. 2020) (pokud nevíte oddělení / třídu, napište jen pomlčku)*
Mám zájem o bezlepkovou stravu (klikněte níže a vyberte)*
Způsob úhrady stravného (klikněte níže a vyberte)*
V případě platby inkasem: Souhlasím s inkasem ze svého bankovního účtu ve prospěch účtu ZŠ Olomouc, Stupkova 16, p. o. (č. ú.: 19-1084040257/0100) v max. výši 2 200,- Kč / měsíc (zaškrtněte níže). Výše limitu byla kalkulována na 23 školních dnů měsíčně a s ohledem na případnou možnost provést úhradu stravného jak za uplynulý, tak i na nadcházející měsíc zároveň.
V případě platby inkasem: Uveďte číslo Vašeho účtu (vč. kódu banky), z něhož bude škola inkaso provádět:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením GDPR pro potřeby ŠJ. Jsem seznámen(-a) s vnitřním řádem školní jídelny a souhlasím s právy a povinnostmi z něj vyplývajícími. Aktuální znění vnitřního řádu je k dispozici v prostorách ŠJ nebo ZDE*

Jak postupovat po odeslání přihlášky:

Po odeslání formuláře budou údaje doručeny na e-mail administrativní pracovnice ŠJ (Olga Majkutová, 581 111 222, 6:00-14:30, jidelna@zs-stupkova.cz). Poté Vám e-mailem sdělíme variabilní symbol pro inkasní platbu a přihlašovací údaje pro objednání / odhlášení stravy přes portál www.strava.cz. Pokud je Vaše dítě žákem ZŠ Stupkova, zakoupí si v kanceláři školy (581 111 201, 7:30-16:00) čip za 40,- Kč (slouží nejen k odběru stravy, ale i k otevírání dvěří atd.) a následující den již může odebírat stravu. Pokud se jedná o žáka ZŠ Mozartova, je nutné si v následujících dnech vyzvednout kartičku, a to v kanceláři ŠJ (6:00-14:30, boční vchod z ul. V Hlinkách, zde). V případě starších dětí si kartičku může vyzvednout i dítě samo. Pokud Vaše dítě již kartičku má, anebo navštěvuje ZŠ Gorkého, MŠ Jílová, MŠ Žižkovo nám., MŠ Sokolská, kde se kartičky nepoužívají, nemusíte konat nic dalšího.

Případné změny v údajích, které jste uvedli v přihlášce, nahlaste neprodleně v kanceláři ŠJ, a to buď e-mailem: jidelna@zs-stupkova.cz, telefonicky: 581 111 222 (6:00-14:30) nebo osobně (6:00-14:30, kancelář ŠJ, vstup z parkoviště školy na ul. V Hlinkách, zde).

Vaříme jídlo z kvalitních a čerstvých surovin dle přísných norem norem pro školní stravování. Suroviny jsou denně zaváženy čerstvé, provoz kuchyně začíná již ve 4:00. Celkem vaříme pro 1 800 strávníků na ZŠ Stupkova, ZŠ Gorkého, ZŠ Mozartova, MŠ Jílová, MŠ Žižkovo nám., MŠ Sokolská.