Přihláška ke stravování

Vyplňte prosím tento formulář:

Jméno a příjmení strávníka*
Datum narození*
Trvalý pobyt*
Jméno a příjmení zákonného zástupce*
Telefon zákonného zástupce*
E-mailová adresa zákonného zástupce*
Přihlásit se ke stravování od (přesné datum) (př.: 1. školní den = 1. 9. 2021):*
Adresa MŠ / ZŠ*
Oddělení MŠ / Třída ZŠ (od 1. 9. 2021) (pokud nevíte oddělení / třídu, napište jen pomlčku)*
Mám zájem o bezlepkovou stravu (klikněte níže a vyberte)*
Způsob úhrady stravného (klikněte níže a vyberte)*
V případě platby inkasem: Uveďte číslo Vašeho účtu (vč. kódu banky), z něhož bude škola inkaso provádět:

Jak postupovat po odeslání přihlášky:

Po odeslání formuláře budou údaje doručeny na e-mail administrativní pracovnice ŠJ (Olga Majkutová, +420 581 111 222, 6:00 - 11:00, 11:30 - 14:30, jidelna@zs-stupkova.cz). Poté Vám e-mailem sdělíme variabilní symbol pro inkasní platbu a přihlašovací údaje pro objednání / odhlášení stravy přes portál www.strava.cz (jen pokud se k odběru stravy přihlašujete poprvé). Pokud je Vaše dítě žákem ZŠ Stupkova, zakoupí si v kanceláři školy (581 111 201, 7:30 - 15:45) čip za 40,- Kč (slouží nejen k odběru stravy, ale i k otevírání dveří atd.). Pokud dítě již čip má, nemusí si jej znovu kupovat. Pokud se jedná o žáka ZŠ Mozartova, je nutné si v následujících dnech vyzvednout čip, a to v kanceláři ŠJ (6:00 - 11:00, 11:30 - 14:30, boční vchod z ul. V Hlinkách, zde). V případě starších dětí si čip může vyzvednout i dítě samo. Platba za čip (40,- Kč) bude provedena  inkasem. Pokud Vaše dítě již čip (příp. kartičku) má, anebo navštěvuje ZŠ Gorkého, MŠ Jílová, MŠ Žižkovo nám., MŠ Sokolská, kde se čipy (příp. kartičky) nepoužívají, nemusíte konat nic dalšího.

Případné změny v údajích, které jste uvedli v přihlášce, nahlaste neprodleně v kanceláři ŠJ, a to buď e-mailem: jidelna@zs-stupkova.cz, telefonicky: 581 111 222 (6:00 - 11:00, 11:30 - 14:30) nebo osobně (6:00 - 11:00, 11:30 - 14:30, kancelář ŠJ, vstup z parkoviště školy na ul. V Hlinkách, zde).

Vaříme jídlo z kvalitních a čerstvých surovin dle přísných norem norem pro školní stravování. Suroviny jsou denně zaváženy čerstvé, provoz kuchyně začíná již ve 4:00. Celkem vaříme pro 1 800 strávníků na ZŠ Stupkova, ZŠ Gorkého, ZŠ Mozartova, MŠ Jílová, MŠ Žižkovo nám., MŠ Sokolská.