Druháci hrají divadlo

22.12. 2019714x

Dvě šikovné druhačky několik dnů poctivě nacvičovaly pohádku O Šípkové Růžence a v pondělí 16. 12. 2019 ji zahrály pro celé 5. oddělení ŠD. Představení se jim velmi povedlo a ostatní spolužáci to ocenili velkým potleskem. Na leden si děvčata připravují vystoupení s další pohádkou. Oběma žačkám děkujeme!

Věra Balharová

Komentáře