Koleda, koleda Štěpáne – návštěva knihovny

22.12. 2019741x

Ve středu 18.12.2019 navštívily děti ze 4. oddělení školní družiny knihovnu na Tabulovém vrchu. Paní knihovnice si pro děti připravila poutavé povídání o tradicích vánočních svátků a poslech pohádky „O Ježíškovi“. Na závěr jsme si zazpívali několik krásných vánočních písní a koled.

Jitka Václavíková

Komentáře