Papírové včelky dětí ze ŠD na Floře Olomouc

10.10. 2022216x

Děti ze školní družiny vyráběly včelky, čmeláčky a motýlky pro Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., který se prezentoval v rámci podzimní etapy výstavy Flora Olomouc – Hortikomplex.

Hlavní expozice nesla název „Plody otce genetiky“ a odkazovala na 200. výročí narození G. J. Mendela, který proslul také jako včelař, včelařský inovátor a popularizátor výsadby medonosných rostlin. Hejno papírového hmyzu tedy ozdobilo výstavku sušených léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, které mimo jiné slouží jako včelí pastva.

Tento týden jsme obdrželi poděkování od Ing. Kateřiny Smékalové, Ph. D., které nás velice mile potěšilo:

„Expozice se těšila velkému zájmu návštěvníků, papírové včelky, čmeláčci a motýlci vyvolávali na tvářích návštěvníků spokojené úsměvy a byli hojně fotografováni. Všem dětem i paním vychovatelkám velmi děkujeme!“

Mgr. Lenka Prachařová

Komentáře