ŠD na návštěvě u hasičů

4.3. 2023339x

Součástí výchovně vzdělávací práce ve školní družině je upevňování vědomostí, dovedností a návyků žáků ve vztahu k ochraně a bezpečnosti zdraví a majetku. V rámci tohoto tématu jsme navštívili hasičský záchranný sbor.

Hasičskou stanicí nás provázel profesionální hasič – pan Čurda. Trpělivě nám vyprávěl, jak to u profesionálních hasičů chodí, jaký je jejich denní rozvrh, a poučil nás o celkové organizaci na hasičské stanici. Poté dětem předvedl různá hasičská auta a jejich vybavení a prohlédli jsme si speciální hasičské obleky a přilby. Domů jsme se vraceli plni dojmů a nových informací.

Jana Hetmanová, vychovatelka

Komentáře