Projekt SYPO

„Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů"

Základní škola Olomouc, Stupkova 16, p. o., byla vybrána mezi školy, které mají možnost účastnit se velkého projektu Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) s názvem „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“ (SYPO).

V rámci projektu budou zřízeny tři krajské metodické kabinety: Matematika a její aplikaceInformatika a ICTČeský jazyk a literatura. V krajské struktuře metodických kabinetů budou zastoupeni učitelé vybraných základních i středních škol a zástupci školských poradenských pracovišť.

V současné době již zahájily svou činnost tzv. národní metodické kabinety Matematika a její aplikace; Informatika a ICT, Český jazyk a literatura, v nichž jsou kromě klíčových institucí (MŠMT, ČŠI, NÚV, NIDV, UPOL) zastoupeni také učitelé 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, středních škol, ale i zástupci vedení škol.

Národní a krajské metodické kabinety budou platformou, která od národní, přes krajskou až po oblastní úroveň podpoří činnost jednotlivých učitelů na školách. Krajská a oblastní úroveň metodických kabinetů bude hrát nezastupitelnou roli v předávání informací směrem z krajské úrovně přímo do škol a zpět.