TEST PŘIHLÁŠKA

Test odeslání přihlášky ke stravování

Vyplňte prosím tento formulář:

Jméno a příjmení strávníka*
Datum narození*
Trvalý pobyt*
Jméno a příjmení zákonného zástupce*
Telefon zákonného zástupce*
E-mailová adresa zákonného zástupce*
Přihlásit se ke stravování od (přesné datum) (př.: 1. školní den = 4. 9. 2023):*
Adresa MŠ / ZŠ*
Oddělení MŠ / Třída ZŠ (od 4. 9. 2023) (pokud nevíte oddělení / třídu, napište jen pomlčku)*
Mám zájem o bezlepkovou stravu (klikněte níže a vyberte)*
Způsob úhrady stravného (klikněte níže a vyberte)*
V případě platby inkasem: Uveďte číslo Vašeho účtu (vč. kódu banky), z něhož bude škola inkaso provádět:

Vyplňte prosím tento formulář:

Jméno a příjmení strávníka:*
Datum narození:*
Trvalý pobyt:*
Telefon:*
E-mail:*
Zaměstnavatel (doplňte konkrétní školu)*
Přihlásit se ke stravování od (přesné datum):*
Mám zájem o bezlepkovou stravu (klikněte níže a vyberte):*
Způsob úhrady stravného (klikněte níže a vyberte):*
V případě platby inkasem: Uveďte číslo Vašeho bankovního účtu (vč. kódu banky), z něhož bude ŠJ inkaso provádět:
Jméno a příjmení strávníka*
Datum narození*
Trvalý pobyt*
Telefon*
E-mailová adresa*
Zaměstnavatel (doplňte konkrétní školu)*
Přihlásit se ke stravování od (přesné datum) (př.: 1. školní den = 4. 9. 2023):*
Mám zájem o bezlepkovou stravu (klikněte níže a vyberte)*
Způsob úhrady stravného (klikněte níže a vyberte)*
V případě platby inkasem: Uveďte číslo Vašeho účtu (vč. kódu banky), z něhož bude škola inkaso provádět
V případě platby inkasem: Souhlasím s inkasem ze svého bankovního účtu ve prospěch účtu ZŠ Olomouc, Stupkova 16, p. o.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením GDPR pro potřeby ŠJ
Vnitřní řád je k dispozici ZDE
Jméno a příjmení strávníka*
Datum narození*
Trvalý pobyt*
Jméno a příjmení zákonného zástupce*
Telefon zákonného zástupce*
E-mailová adresa zákonného zástupce*
Přihlásit se ke stravování od (přesné datum) (př.: 1. školní den = 4. 9. 2023):*
Adresa MŠ / ZŠ*
Oddělení MŠ / Třída ZŠ (od 4. 9. 2023) (pokud nevíte oddělení / třídu, napište jen pomlčku)*
Mám zájem o bezlepkovou stravu (klikněte níže a vyberte)*
Způsob úhrady stravného (klikněte níže a vyberte)*
V případě platby inkasem: Uveďte číslo Vašeho účtu (vč. kódu banky), z něhož bude škola inkaso provádět
V případě platby inkasem: Souhlasím s inkasem ze svého bankovního účtu ve prospěch účtu ZŠ Olomouc, Stupkova 16, p. o.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením GDPR pro potřeby ŠJ
Vnitřní řád je k dispozici ZDE