Matematický klokan

20.4. 2022584x

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni celkem do 6 kategorií.

Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti.

Této soutěže se 25. března zúčastnili také žáci naší školy a nejlepší řešitelé v jednotlivých kategoriích byli tito žáci:

Cvrček (2. – 3. třída ZŠ):

Bára Šimková – 3. B, Emma Chamicevyč – 2. A, Adéla Antošová – 3. C.

Klokánek (4. – 5. třída ZŠ):

Matěj Smékal 5. B, Tobias Dobeš – 5. A, Jakub Pilný – 5. C.

Benjamín (6. – 7. třída ZŠ):

Matyáš Kuchyňka – 7. A, Dominik Kočí – 7. A, Jeroným Jirásek – 7. A

Kadet (8. – 9. třída ZŠ):

Jakub Šmíd – 9. A, Martin Otyepka – 9. A, David Polák – 8. A.

Mgr. Jitka Konopková

Komentáře