Zlatý list

4.5. 2024206x

Zlatý list je přírodovědná soutěž pořádaná Českým svazem ochránců přírody. Jejím cílem je umožnit dětem s hlubším zájmem o přírodu porovnat své znalosti a dovednosti.
Jedná se o soutěž kolektivů, kdy soutěží šestičlenná družstva rozdělená na dvě hlídky. Na soutěžních stanovištích prověřují své znalosti z oblasti ekologie, geologie, ochrany životního prostředí, botaniky nebo zoologie.
V letošním roce se základní kolo soutěže konalo dne 25. 4. 2024 v areálu Rozária a Botanické zahrady.
V kategorii mladších žáků naši školu reprezentovali žáci 6. ročníků: Julie Absolonová, Kateřina Dvořáková, Eliška Gabrlíková, Nela Kráčmarová, Ludmila Pražáková a Eliška Šafránková. V kategorii starších žáků naši školu reprezentovala děvčata z 8. a 9. ročníků: Michaela Doleželová, Veronika Doleželová, Linda Masaryková, Kateřina Zubálová, Ema Dostálová a Anna Tomášková.
V kategorii starších žáků vybojovala děvčata krásné 3. místo. V kategorii mladších žáků se holkám podařilo získat 2. místo, a tím pádem i postoupit do okresního kola. To se uskuteční 17. května 2024.

Všem moc děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchu.
Mgr. Barbora Heřmanská

Komentáře