Školní družina

Činnost školní družiny

Hlavním posláním Školní družiny (dále jen ŠD) je zabezpečení pravidelné, výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků školy. ŠD má za úkol smysluplné využití volného času dětí, poskytuje pohybovou aktivitu na čerstvém vzduchu, zároveň rozvíjí zájmy a nadání dětí a pomocí didaktických her se podílí na přípravě na vyučování. V době mimo vyučování se o žáky 1.-3. ročníku starají vychovatelky ŠD v 8 odděleních. ŠD využívá pro svou činnost vlastní, nově zrekonstruované prostory, plně vybavené ke spokojenosti dětí. V rámci ŠD jsou dětem také poskytnuty také zájmové kroužky.

Provoz ŠD je od 6,00 hod. do 17,00 hod.

Ranní družina nabízí služby bez ohledu na věk, tzn. i starším dětem, které do školy dojíždějí z okolí Olomouce. Do 15:30 jsou děti ve svých odděleních, poté přecházejí do hlavní místnosti v budově ŠJ, kde se zároveň nachází i ranní družina. Na ŠD vybíráme příspěvek 100 Kč měsíčně. Tyto peníze slouží ke zkvalitnění zájmové a odpočinkové činnosti a využívají se v oddělení, do kterého dítě dochází. Běžnou družinovou činnost zpestřujeme akcemi: drakiáda, Halloween, vánoční a jarní dílny, Superstar, maškarní karneval, rej čarodějnic, bobříkova cesta, pečení perníčků, štrůdlování, maškarní karneval, dětský den atd.