Škola s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a hudební výchovy

Informace

Scholaris

21.11.2018 - 9.ročník

Prohlídka města s kočičkou Olou

26.11.2018 - třída 1.B

Matematický Čaromat

27. 11. 2018 - třídy 8.A, 9.A

Prodej vánoční hvězdy

Ve středu 28. 11. 2018 od 10 do 14 hod.v hale školy

Festival kulturních vystoupení v Redutě

30.11.2018 - žákyně 5.A

Divadelní představení Louskáček

5.12.2018 - 6.ročník

Mikuláš

6.12.2018 - 1. a 2. třídy

Divadelní představení Robin Hood

7.12.2018 - 7.ročník

Advent Šantovka

9.12.2018 - vystoupení pěveckého sboru

Vánoční jarmark

11.12.2018
16:00 hod. - zpívání u stromečku
16:30 - 18:00 hod. - jarmark

Divadelní představení Královna Koloběžka První

14.12.2018 - třída 3.C

Adventní předvánoční pásmo v kostele dominikánů

17.12.2018 - 1.třídy, 2.B
18.12.2018 - třídy 2A, 2.C

Vánoční koncert

18.12.2018 v 17 hod. - Husův sbor

Návštěva kina Šantovka

19.12.2018 - třídy 2. stupně
20.12.2018 - 3. - 5. ročník

Předvánoční exkurze Vídeň

20.12.2018 - zájemci z 8. a 9.tříd

Vánoční vystoupení v Šantovce

23.12.2018 - 2. ročníky

Třídní schůzky

8.1.2018 od 16 do 18 hod.

Aktuality

Podívejte se na aktuální dění týkající se naší školy

Příběhy bezpráví

Naše škola se pravidelně zapojuje do projektu společnosti Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví. Letošní ročník…

Celý článek

Školní kolo Dějepisné olympiády

V úterý 20. 11. 2018 se někteří žáci 8. a 9. ročníku zapojili do školního kola Dějepisné olympiády.…

Celý článek

Informace pro rodiče - platba obědů

Vážení rodiče, k  31. 12. 2018 ruší Česká spořitelna službu stávajících sběrných účtů a s nimi také možnost…

Celý článek

ZŠ Olomouc, Stupkova 16

V současné době navštěvuje naši školu 627 žáků ve 26 třídách. Děti mají k dispozici 3 počítačové učebny, 3 učebny hudební výchovy, učebnu přírodopisu, fyziky, chemie, dějepisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, cvičnou kuchyň, dílny, tělocvičnu, venkovní hřiště. Máme také vlastní kuchyň a školní jídelnu.