Škola s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a hudební výchovy

Informačně

Vycházka po památkách Olomouce

17. 10. 2018 - třídy 3. A, 3. B.

Vědomostní olympiáda

19 10. 2018 - třídy 2. A, 2. C.

Divadelní představení Jack and Joe

Pondělí 22. 10. 2018 v kině Metropol - třídy 2.stupně

Podzimní prázdniny

28. 10. a 29. 10. 2018

Halloween

31. 10. 2018 Soutěž ve vyřezávání dýní. Halloween v maskách - zábavné odpoledne v ŠD.

Konzultace

1š. 11. 2018 od 16 do 18 hod.

Sdružení D - program pro 6. roč.

13. 11. 2018 - třída 6. A 14. 11. 2018 - třída 6. B 15. 11. 2018 - třída 6. C

Aktuality

Podívejte se na aktuální dění týkající se naší školy

Čtenářský klub - přihlas se také

CO JE ČTENÁŘSKÝ KLUB? Čtenářský klub je nově vytvořeným projektem, který se primárně zaměřuje na zlepšení kvality…

Celý článek

Zahájení školního roku 2018/19

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. i 2. stupně k organizaci začátku školního roku 2018/19. 1. třídy • 3. září 8:00 – 8:30 seznámení se…

Celý článek

Malý zahradník

Ve školním roce 2017/2018 se paní vychovatelka společně s dětmi 4. oddělení ŠD opětovně rozhodly zahrát si na zahradníky…

Celý článek

ZŠ Stupkova Olomouc

V současné době navštěvuje naši školu 602 žáků ve 25 třídách. Děti mají k dispozici 3 počítačové učebny, multimediální učebnu, 3 učebny Hudební výchovy, dílny, cvičnou kuchyň, odborné učebny Chemie, Fyziky, Přírodovědy, Zeměpisu, Výtvarné výchovy a tělocvičnu. Máme také vlastní kuchyň i školní jídelnu, sportovní hřiště a hřiště pro školní družinu.