Škola s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a hudební výchovy

Informace

Vánoční jarmark

11.12.2018
16:00 hod. - zpívání u stromečku
16:30 - 18:00 hod. - jarmark

Divadelní představení Královna Koloběžka První

14.12.2018 - třída 3.C

Adventní předvánoční pásmo v kostele dominikánů

17.12.2018 - 1.třídy, 2.B
18.12.2018 - třídy 2A, 2.C

Vánoční koncert

18.12.2018 v 17 hod. - Husův sbor

Návštěva kina Šantovka

19.12.2018 - třídy 2. stupně
20.12.2018 - 3. - 5. ročník

Předvánoční exkurze Vídeň

20.12.2018 - zájemci z 8. a 9.tříd

Vánoční turnaj v bowlingu

20. 12. 2018 - třídy 2. stupně Bowland Šantovka

Vánoční vystoupení v Šantovce

23.12.2018 - 2. ročníky

Třídní schůzky

8.1.2018 od 16 do 18 hod.

Aktuality

Podívejte se na aktuální dění týkající se naší školy

Vánoční hvězda

I v letošním školním roce jsem se zapojili do charitativní akce Sdružení ŠANCE - sdružení rodičů hematologicky…

Celý článek

Mikulášská nadílka

Rok uplynul velmi rychle a opět za dětmi 1. - 2. tříd přišel Mikuláš s čerty a…

Celý článek

S kočičkou Olou po Olomouci

V listopadových dnech se žáci prvních a druhých tříd zúčastnili prohlídky památek v historickém centru města „S kočičkou Olou po…

Celý článek

ZŠ Olomouc, Stupkova 16

V současné době navštěvuje naši školu 627 žáků ve 26 třídách. Děti mají k dispozici 3 počítačové učebny, 3 učebny hudební výchovy, učebnu přírodopisu, fyziky, chemie, dějepisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, cvičnou kuchyň, dílny, tělocvičnu, venkovní hřiště. Máme také vlastní kuchyň a školní jídelnu.