Škola s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a hudební výchovy

Informace

Prohlídka města s kočičkou Olou

26.11.2018 - třída 1.B

Příběhy bezpráví - beseda s pamětníkem

15.11.2018 - třídy 9.A, 9.B

Scholaris

21.11.2018 - 9.ročník

Matematický Čaromat

27. 11. 2018 - třídy 8.A, 9.A

Prodej vánoční hvězdy

Ve středu 28. 11. 2018 od 10 do 14 hod.v hale školy

Festival kulturních vystoupení v Redutě

30.11.2018 - žákyně 5.A

Divadelní představení Louskáček

5.12.2018 - 6.ročník

Mikuláš

6.12.2018 - 1. a 2. třídy

Divadelní představení Robin Hood

7.12.2018 - 7.ročník

Advent Šantovka

9.12.2018 - vystoupení pěveckého sboru

Vánoční jarmark

11.12.2018
16:00 hod. - zpívání u stromečku
16:30 - 18:00 hod. - jarmark

Divadelní představení Královna Koloběžka První

14.12.2018 - třída 3.C

Adventní předvánoční pásmo v kostele dominikánů

17.12.2018 - 1.třídy, 2.B
18.12.2018 - třídy 2A, 2.C

Vánoční koncert

18.12.2018 v 17 hod. - Husův sbor

Návštěva kina Šantovka

19.12.2018 - třídy 2. stupně
20.12.2018 - 3. - 5. ročník

Předvánoční exkurze Vídeň

20.12.2018 - zájemci z 8. a 9.tříd

Vánoční vystoupení v Šantovce

23.12.2018 - 2. ročníky

Třídní schůzky

8.1.2018 od 16 do 18 hod.

Aktuality

Podívejte se na aktuální dění týkající se naší školy

Informace pro rodiče - platba obědů

Informace pro rodiče - platba obědů

Vážení rodiče, k  31. 12. 2018 ruší Česká spořitelna službu stávajících sběrných účtů a s nimi také možnost…

Celý článek

Halloween

Halloween  je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých,…

Celý článek

Dýňování.

Druhé a sedmé oddělení školní družiny se rozhodlo využít období dýní a děti si donesly do školy…

Celý článek

ZŠ Olomouc, Stupkova 16

V současné době navštěvuje naši školu 627 žáků ve 26 třídách. Děti mají k dispozici 3 počítačové učebny, 3 učebny hudební výchovy, učebnu přírodopisu, fyziky, chemie, dějepisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, cvičnou kuchyň, dílny, tělocvičnu, venkovní hřiště. Máme také vlastní kuchyň a školní jídelnu.