Škola s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a hudební výchovy

Fakultní škola PdF UPOL
Partnerská škola Gymnázia Olomouc-Hejčín

Aktuality

Fotografování tříd

17. 6. 2019 - třídy 1. stupně
18. 6. 2019 - třídy 2. stupně

Informační schůzka se zákonnými zástupci žáků budoucích 1. tříd

19. 6. 2019 v 16. hod.
školní jídelna - vchod z ulice V Hlinkách

Dětský den pro MŠ
a 1. stupeň ZŠ

20. 6. 2019 dopoledne
třídy 2. stupně - filmové představení v Šantovce

Rozloučení s žáky 9. ročníku na radnici

27. 6. 2019

Ukončení školního roku 2018/19

28. 6. 2019 - vysvědčení

 

 

Fond pomoci olomouckým dětem

Rodiče dětí mají možnost požádat o finanční příspěvek z Fondu pomoci olomouckým dětem - bližší informace uvedeny níže:

Aktuality

Podívejte se na aktuální dění týkající se naší školy.

Lesní pedagogika

Ve dnech 28. 5., 3o. 5. a 31. 5. se 4. ročníky zúčastnily…

Přečtěte si více

Státní okresní archiv Olomouc - exkurze

Dne 3. června navštívila třída 9. A Státní okresní archiv Olomouc. Nejdříve jsme…

Přečtěte si více

Dětský den v MŠ Jílová

Dne 4. června pomáhali žáci 9. A s plněním úkolů na dětském dni…

Přečtěte si více

Vystoupení zumby

V neděli dne 26. 5. 2019 vystoupily dívky navštěvující náš taneční kroužek na Dětském…

Přečtěte si více

Štěpán opět zazářil!

května se v Hranicích uskutečnilo krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Z naší školy…

Přečtěte si více

Soustředění sboru

Ve dnech 17. – 18. května 2019 proběhlo  v Radíkově v chatě Pod Věží  soustředění …

Přečtěte si více

Pythagoriáda - okresní kolo

Dne 28. 5. se uskutečnilo na ZŠ Stupkova okresní kolo Pythagoriády pro 5.…

Přečtěte si více

Čaromat

Dne 14. 5. proběhl na naší škole matematický projekt pro 6. a 7.…

Přečtěte si více

Rej čarodějnic a čarodějů

I v tomto školním roce se konal ve ŠD SLET MALÝCH ČARODĚJEK A ČARODĚJŮ…

Přečtěte si více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace

V současné době navštěvuje naši školu 631 žáků ve 26 třídách. Žáci mají k dispozici 3 počítačové učebny, 3 učebny hudební výchovy, učebnu přírodopisu, fyziky, chemie, dějepisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, cvičnou kuchyň, dílny, tělocvičnu, venkovní hřiště. Máme také vlastní školní jídelnu.