Školská rada

Školská rada při Základní škole Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizaci, vykonává svou činnost v souladu s ustanovením § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Členové školské rady

RNDr. Josef Husárek, Ph. D.

zástupce zřizovatele školy, předseda školské rady

Mgr. Petr Kolář

zástupce zřizovatele školy

Mgr. Eva Spáčilová

zástupkyně zákonných zástupců žáků
eva.spacilova@fnol.cz

Mgr. Adéla Janská

zástupkyně zákonných zástupců žáků
janskaadel@gmail.com

Mgr. Veronika Symonová

zástupkyně pedagogických pracovníků

Mgr. Jiří Surala

zástupce pedagogických pracovníků