Zápis do 1. ročníku

Informace pro rodiče přijatých / nepřijatých dětí

Ve školním roce 2022/2023 bude otevřena 1 třída s rozšířenou výukou hudební výchovy a 3 třídy všeobecné. Počty dětí ve třídách se pravděpodobně ještě změní - několik dětí ještě přibyde, neboť se hlásily na nespádové školy a nebyly přijaty, oproti tomu ale zřejmě i několik dětí ubyde, neboť se sice hlásily k nám, budou ale přijaty na nespádovou školu. V červnu pak ještě proběhne zápis ukrajinských dětí. Současný stav (15. 4. 2022) je následující: 19 dětí v hudební třídě, 25 - 24 - 24 dětí ve třech všeobecných třídách.

Zákonné zástupce přijatých dětí zveme na informační schůzku ohledně nástupu dětí do 1. ročníku, která se koná 23. 6. 2022 v 17:00 v budově školní jídelny (vstup ze školního dvora - ul. V Hlinkách).

Pokud bylo Vaše dítě přijato na naši školu, ale rozhodnete se pro školu jinou, dejte nám prosím co nejdříve vědět, abychom mohli uvolněné místo nabídnout nepřijatým dětem.

Pokud Vaše dítě bude mít nárok na asistenta pedagoga, dejte nám prosím co nejdříve vědět.

Zákonné zástupce nepřijatých dětí prosíme, aby kontaktovali spádovou školu, která má povinnost dítě přijmout (pokud se tak nestane, kontaktujte odbor školství - 588 488 583, p. Dana Halová). V případě, že by došlo k uvolnění místa na naší škole (zákonný zástupce přijatého dítěte se rozhodnul pro jinou školu), budeme Vás kontaktovat a nabídneme Vám možnost přestupu na naši školu. Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude zasláno doporučeným dopisem do 30 dnů ode dne podání žádosti o přijetí (tzn. zpravidla ode dne, kdy se konal zápis). Ještě před doručením rozhodnutí od nás obdržíte tzv. výzvu k vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí - na tuto výzvu nemusíte nijak reagovat, jedná se jen o formalitu dle správního řádu.

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele, Mgr. Janu Procházkovou, a to od 19. 4. 2022 na telefonním čísle 581 111 202 nebo na mailu prochazkova@zs-stupkova.cz (prosím, mějte na paměti, že p. zástupkyně učí, a proto se možná nedovoláte hned napoprvé - děkujeme za pochopení).

Mgr. Pavel Hofírek, ředitel školy

 

 

Informace pro rodiče, kteří požádali o odklad povinné školní docházky

Rozhodnutí o odkladu Vám bude zasláno doporučeným dopisem do 30 dnů ode dne podání žádosti (tzn. zpravidla ode dne, kdy se konal zápis). Pokud jste nám ještě nedoložili vyjádření dětského lékaře nebo pedagogicko-psychologické poradny, obdržíte od nás usnesení o přerušení řízení, což znamená, že řízení o odkladu bude přerušeno na nezbytně nutnou dobu a teprve až po doložení dokumentů bude vydáno rozhodnutí o odkladu.

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele, Mgr. Janu Procházkovou, a to od 19. 4. 2022 na telefonním čísle 581 111 202 nebo na mailu prochazkova@zs-stupkova.cz (prosím, mějte na paměti, že p. zástupkyně učí, a proto se možná nedovoláte hned napoprvé - děkujeme za pochopení).

Mgr. Pavel Hofírek, ředitel školy

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zápis se uskuteční 4. 4. 20225. 4. 2022 od 14:00 do 18:00 na adrese Stupkova 14 - Budova K (u rybníčku).

Den otevřených dveří  - "Moje první hodinka ve škole" - pro více informací klikněte na rámeček níže: