Školní družina

V době mimo vyučování se o žáky 1. - 4. ročníku starají vychovatelky školní družiny (ŠD) v 9 odděleních. Celková kapacita ŠD je 240 žáků. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení výchovné, vzdělávací, zájmové a odpočinkové činnosti dětí. Cílem pobytu dětí ve ŠD je zajistit jim smysluplné využití volného času, umožnit jim pohybovou aktivitu na čerstvém vzduchu, a zároveň rozvíjet jejich zájmy a nadání. Nedílnou součástí pobytu dětí ve ŠD je i příprava na vyučování pomocí didaktických her. V rámci ŠD jsou dětem také nabízeny různé zájmové kroužky.

Rozmístění jednotlivých oddělení ŠD a kontakty na vychovatelky naleznete na níže uvedeném odkazu:

https://zsstupkova.cz/wp-content/uploads/2021/12/Rozmisteni-oddeleni-2021-2022.pdf

Školní družina je v provozu od 6:00 do 17:00.

Ranní družina (6:00 - 7:30) se nachází ve dvou místnostech v přízemí Budovy K a je společná pro všechny děti. Docházka do ranní družiny je bezplatná. Odpolední družina začíná v 11:40. Do 15:30 jsou děti ve svých odděleních (tzn. v Budově K nebo 1.  patře Budovy školní jídelny), od 15:30 do 17:00 jsou pak všechny děti společně ve dvou místnostech v přízemí Budovy K (stejně jako ráno). Odpolední ŠD je poskytována za úplatu 100,- Kč měsíčně (v souladu s vyhl. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění). Úplata slouží ke zkvalitnění zájmové a odpočinkové činnosti dětí a je využívána jen v oddělení, do kterého dítě dochází. Běžnou družinovou činnost zpestřujeme akcemi: drakiáda, Halloween, vánoční a jarní dílny, Superstar, maškarní karneval, rej čarodějnic, bobříkova cesta, pečení perníčků, štrůdlování, maškarní karneval, dětský den atd.

Ze života školní družiny

duben2023

březen 2023

únor 2023

leden 2023

prosinec 2022

listopad 2022

říjen 2022

září 2022

červen

květen

duben

březen

únor

leden

prosinec

listopad

říjen

září