Školní družina

V době mimo vyučování se o žáky 1. - 3. ročníku starají vychovatelky školní družiny (ŠD) v 10 odděleních. Celková kapacita ŠD je 300 žáků. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení výchovné, vzdělávací, zájmové a odpočinkové činnosti dětí. Cílem pobytu dětí ve ŠD je zajistit jim smysluplné využití volného času, umožnit jim pohybovou aktivitu na čerstvém vzduchu, a zároveň rozvíjet jejich zájmy a nadání. Nedílnou součástí pobytu dětí ve ŠD je i příprava na vyučování pomocí didaktických her. V rámci ŠD jsou dětem také nabízeny různé zájmové kroužky.

Školní družina je v provozu od 6:00 do 17:00.

Ranní družina (6:00 - 7:30) se nachází ve dvou místnostech v přízemí Budovy K a je společná pro všechny děti. Docházka do ranní družiny je bezplatná. Odpolední družina začíná v 11:40. Do 15:30 jsou děti ve svých odděleních (tzn. v Budově K nebo ve 3. budově školy), od 15:30 do 17:00 jsou pak všechny děti společně ve dvou místnostech v přízemí Budovy K (stejně jako ráno). Odpolední ŠD je poskytována za úplatu 150,- Kč měsíčně (v souladu s vyhl. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění). Úplata slouží ke zkvalitnění zájmové a odpočinkové činnosti dětí a je využívána jen v oddělení, do kterého dítě dochází. Běžnou družinovou činnost zpestřujeme akcemi: drakiáda, Halloween, vánoční a jarní dílny, Superstar, maškarní karneval, rej čarodějnic, bobříkova cesta, pečení perníčků, štrůdlování, maškarní karneval, dětský den atd.

Příměstský tábor při ŠD

Ze života školní družiny

květen 2024

duben 2024

březen 2024

únor 2024

leden 2024

prosinec 2023

listopad 2023

říjen 2023

září 2023

červen 2023

květen 2023

duben2023

březen 2023

únor 2023

leden 2023

prosinec 2022

listopad 2022

říjen 2022

září 2022