Školní družina

V době mimo vyučování se o žáky 1. - 4. ročníku starají vychovatelky školní družiny (ŠD) v 8 odděleních. Celková kapacita ŠD je 240 žáků. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací, zájmové a odpočinkové činnosti dětí. Cílem pobytu dětí ve ŠD je zajistit jim smysluplné využití volného času, umožnit jim pohybovou aktivitu na čerstvém vzduchu, a zároveň rozvíjet jejich zájmy a nadání. Nedílnou součástí pobytu dětí ve ŠD je i příprava na vyučování pomocí didaktických her. V rámci ŠD jsou dětem také nabízeny různé zájmové kroužky.

Rozmístění jednotlivých oddělení ŠD a kontakty na vychovatelky naleznete na níže uvedeném odkazu:

https://zsstupkova.cz/wp-content/uploads/2021/12/Rozmisteni-oddeleni-2021-2022.pdf

Školní družina je v provozu od 6:00 do 17:00.

Ranní družina (6:00 - 7:40) se nachází ve dvou místnostech v přízemí Budovy K a je společná pro všechny děti. Docházka do ranní družiny je bezplatná. Odpolední družina začíná v 11:40. Do 15:30 jsou děti ve svých odděleních (tzn. v přízemí a v 1. patře  Budovy K a v 1.  patře Budovy školní jídelny), od 15:30 do 17:00 jsou pak všechny děti společně ve dvou místnostech v přízemí Budovy K (stejně jako ráno). Odpolední ŠD je poskytována za úplatu 100,- Kč měsíčně (v souladu s vyhl. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění). Úplata slouží ke zkvalitnění zájmové a odpočinkové činnosti dětí a je využívána jen v oddělení, do kterého dítě dochází. Běžnou družinovou činnost zpestřujeme akcemi: drakiáda, Halloween, vánoční a jarní dílny, Superstar, maškarní karneval, rej čarodějnic, bobříkova cesta, pečení perníčků, štrůdlování, maškarní karneval, dětský den atd.

Ze života školní družiny

prosinec

listopad

říjen

září