Třída s rozšířenou výukou hudební výchovy

Naše škola nabízí od 1. do 9. ročníku třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy. Možná se ptáte, proč se v dnešní době vzdělávat v oboru hudební výchovy, k čemu je dobré intonovat nebo psát noty, tedy, proč se vůbec hudbou zabývat?

Znalost not, dějin hudby, hudebních forem atd. není cílem, ale jen cestou do říše hudby. Tuto cestu nabízíme všem dětem, nejen tzv. talentovaným. Od toho jsme tu my, erudovaní učitelé, abychom objevili a poté rozvinuli dosud skryté schopnosti a vlohy Vašich dětí. Žákům umožňujeme rozvoj hlasových i pohybových schopností, rytmických dovedností, hru na zobcovou flétnu a společnou práci ve sborovém zpívání. Ve třídách se muzicíruje a žáci jsou zapojeni do práce pěveckých sborů, které pravidelně koncertují v sále Moravské filharmonie (Reduta), v kostele Československé církve husitské (Husův sbor) a při nejrůznějších slavnostních akcích pořádaných Statutárním městem Olomouc (setkání s jubilanty, vítání občánků apod.).

Cílem výuky tedy není výchova budoucích hudebníků (i to je samozřejmě možné), ale celková kultivace osobnosti žáka, jeho harmonický rozvoj. Jestliže se Vaše děti budou podílet na tomto unikátním projektu, jediném v našem kraji, dopřejete jim zakusit pocit vlastní výjimečnosti, dostanou příležitost vystoupit z průměru a ukázat sobě i jiným, že něco umí.

Své dítě můžete přihlásit do třídy s rozšířenou výukou HV u zápisu do 1. třídy, ale i v průběhu dalších ročníků. Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky (zpěv, intonace, rytmus, hra na hudební nástroj), ale i kapacitní možnosti dané třídy. Žádost o přestup do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy naleznete v sekci Dokumenty ZDE.

Za tým pedagogů: Mgr. Blanka Homolová

Bližší informace Vám poskytnou:

Mgr. Jana Procházková

zástupkyně ředitele pro 1. stupeň školy

Tel: +420 581 111 202

Mgr. Romana Laluhová

zástupkyně ředitele pro 2. stupeň školy

Tel: +420 581 111 203