Třída s rozšířenou výukou matematiky a informatiky

Vážení rodiče,

na tomto místě v nejbližích dnech zveřejníme výsledky přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky.

 

 

 

Na naší škole každoročně otvíráme od 6. ročníku  třídu s rozšířenou výukou matematiky a informatiky. Pro školní rok 2021/2022 bude přijato 22 žáků. Žáci mají v této třídě vyšší hodinovou dotaci matematiky a informatiky oproti běžným třídám ZŠ. Děti tak získávají poznatky nad rámec osnov běžných tříd základní školy.

Obsah a metody výuky matematiky jsou zaměřeny především na rozvoj logického myšlení a získávání dovedností řešit úlohy pomocí matematického aparátu.

Obsah výuky informatiky je zaměřen na dosažení ECDL Core Certifikátu. ECDL je pouze samotný proces nezávislého testování, které zjišťuje formou převážně praktických úkolů v reálném programovém prostředí, zda je žák schopen využívat základní informační a komunikační technologie na takové úrovni, která odpovídá mezinárodní definici počítačové gramotnosti.

Podmínky pro přijetí

  • úspěšné zvládnutí testu z matematiky
  • úspěšné zvládnutí testu z informatiky

Přijímací zkouška z matematiky vychází z učiva 5. ročníku a je doplněna logickými úlohami (ukázkové příklady jsou uvedeny pod tímto textem). Přijímací zkouška z informatiky prověří základní teoretické znalosti (jednotky, HW, SW) i praktické dovednosti v oblasti základů práce s PC (práce s okny, soubory a složkami).

Jak se přihlásit?

Přihláška je k dispozici na odkazu uvedeném níže na stránce. Zvací dopis k přijímací zkoušce škola nezasílá. Všechny potřebné informace k přijímací zkoušce Vám zašleme e-mailem na adresu, kterou uvedete v přihlášce.

Termín odevzdání přihlášky: do 30. 4. 2021

Přihlášku lze doručit těmito způsoby: mailem na adresu zástupkyně ředitele školy, Mgr. Romany Laluhové: laluhova@zs-stupkova.cz, do datové schránky: i8vmqg2, poštou na adresu: ZŠ Stupkova 16, 779 00 Olomouc, vhozením do dopisní schránky školy (na hlavním vchodu)

Přijímací zkouška

Přihlášení žáci se dostaví na přijímací zkoušku dne 12. 5. 2021 v 8:00. Samostatný dopis s pozvánkou k přijímací zkoušce škola nezasílá.

Přijímací zkouška na naši školu není identická s přijímací zkouškou na víceletá gymnázia. Pokud se žák hlásí jak na naši školu, tak na gymnázium, musí vykonat dvě samostatné přijímací zkoušky.

 

 V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele školy, Mgr. Romanu Laluhovou, na e-mailové adrese: laluhova@zs-stupkova.cz nebo na telefonu: 581 111 203.

 

Reference

Na Facebooku ECDL Czech Republic o nás napsali: