Spolek přátel školy

Vážení rodiče,

na naší škole působí Spolek přátel základní školy Olomouc, Stupkova 16 (dále jen Spolek), jehož hlavním účelem je zejména spolupráce rodičů a dalších osob s vedením školy a učitelským sborem při výchově a vzdělávání žáků, ochrana práv, potřeb a oprávněných zájmů žáků školy, pomoc škole při vytváření optimálních podmínek pro vzdělávání i mimoškolní zájmové aktivity žáků, včetně materiální a finanční pomoci. Činnost Spolku řídí výbor složený ze zástupců rodičů a školy.

Spolek disponuje rozpočtem, který je využíván především na tyto záležitosti a činnosti:

  • netradiční výtvarný materiál a jiný spotřební materiál pro děti využívaný ve výuce i ve školní družině
  • materiál na výzdobu tříd a prostor školy
  • dopravu na školní akce, výlety, koncerty, exkurze, vstupné
  • příspěvky na školu v přírodě, lyžařské a cyklistické kurzy
  • motivaci pro děti, drobné dárky a odměny za různé vědomostní i sportovní soutěže

Aby bylo možné podpořit Vaše dítě ve výše zmíněných činnostech, vybírá Spolek každý rok dobrovolný příspěvek, jehož výše pro tento školní rok činí 200,- Kč za každé dítě. Samozřejmě může být částka i  vyšší a pro potřeby finančního úřadu lze vystavit darovací smlouvu. O způsobu využití Vašich příspěvků budete informováni na třídních schůzkách zástupcem výboru Spolku. Částku lze uhradit bezhotovostně na účet Spolku č. 166166019/5500, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a třídu, kterou navštěvuje.

Výbor spolku předem děkuje za poskytnutý finanční příspěvek a těší se na spolupráci s Vámi.

Za Spolek přátel základní školy Olomouc, Stupkova 16

Mgr. Jana Masaryková, předsedkyně Spolku

GIVT.CZ - jednoduchá možnost, jak pomoci škole

Vážení rodiče,

pokud budete cokoliv kupovat přes e-shop, existuje možnost podpořit nákupem Spolek přátel školy - a nebude Vás to stát ani o korunu navíc. Jak to funguje?

Klikněte na odkaz: https://givt.cz/jak-to-funguje

Děkujeme!

Kontakt

Spolek přátel základní školy Olomouc, Stupkova 16

Stupkova 953/16, 779 00 Olomouc

IČO: 45237352 
email: spolekpratelstupkova@seznam.cz

 

Transparentní účet: ZDE
Raiffeisen Bank: 166166019/5500