Škola s rozšířenou výukou matematiky, informatiky, hudební výchovy

Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace,  je školou s rozšířenou výukou matematiky a informatiky (2. stupeň školy) a hudební výchovy (1. stupeň školy). Kromě tohoto zaměření se žáci na naší škole mohou vzdělávat i ve třídách všeobecných.

O výstavbě školy bylo rozhodnuto již v roce 1963. Stavět se začalo v roce 1966 a 1. září 1968 bylo zahájeno vyučování v 27 třídách. Od této doby prošly školou tisíce žáků, kteří se učili v běžných i výběrových třídách. V roce 1980 byla zahájena rozšířená výuka matematiky, v roce 2002 rozšířená výuka informatiky a od roku 2004 je nabízena i rozšířená výuka hudební výchovy.

V současné době navštěvuje naši školu 749 žáků ve 34 třídách. Žáci mají k dispozici 3 počítačové učebny, 2 učebny hudební výchovy, učebny chemie, fyziky, přírodopisu, tělocvičnu, venkovní hřiště, dílny a cvičnou kuchyň. Škola má také vlastní školní jídelnu a obědy tedy nemusíme dovážet.

Místní akční plán vzdělávání v Olomouci

Naše škola je zapojena do projektu Místní akční plán vzdělávání v Olomouci. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovatelem, školou a rodiči. Naše škola se díky účasti v projektu zapojuje do aktivit na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, do aktivit na podporu zručnosti a kreativity a také získává teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/. Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny Facebookové stránky (MAP Olomouc).