Přijímací zkouška do třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky (RVMI)

 

Pokyny pro rodiče

27. 4. 2020 byly zákonným zástupcům zaslány pokyny k přijímacímu řízení na e-mailovou adresu, ze které byla poslána přihláška. Pokud jste pokyny neobdrželi, napište e-mail zástupkyni ředitele Mgr. R. Laluhové: laluhova@zs-stupkova.cz.

Přihlášení žáci se dostaví na přijímací zkoušku dne 8. 6. 2020, škola bude respektovat aktuálně platná hygienická doporučení.

Přijímací zkouška na naši školu není identická s přijímací zkouškou na víceletá gymnázia. Pokud se žák hlásí jak na naši školu, tak na gymnázium, musí vykonat 2 samostatné přijímací zkoušky.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Romanu Laluhovou (zástupkyni ředitele pro 2. stupeň) na e-mailové adrese: laluhova@zs-stupkova.cz nebo na telefonu 581 111 203.

 

 

Výsledky přijímací zkoušky

http://zsstupkova.cz/wp-content/uploads/2020/06/RVMI-vysledky.pdf