Přihláška ke stravování

Vyplňte prosím tento formulář:

Jméno a příjmení strávníka:*
Datum narození:*
Trvalý pobyt:*
Telefon:*
E-mail:*
Přihlásit se ke stravování od (přesné datum):*
Způsob úhrady stravného (klikněte níže a vyberte):*
V případě platby inkasem: Uveďte číslo Vašeho bankovního účtu (vč. kódu banky), z něhož bude škola inkaso provádět:

Jak postupovat po odeslání přihlášky:

Po odeslání přihlášky budou Vaše údaje doručeny na e-mail administrativní pracovnice ŠJ (Olga Majkutová, 581 111 222, jidelna@zs-stupkova.cz). Poté Vám e-mailem sdělíme variabilní symbol pro inkasní platbu a přihlašovací údaje pro objednání / odhlášení stravy přes portál www.strava.cz.

Případné změny v údajích, které jste uvedli v přihlášce, nahlaste neprodleně v kanceláři ŠJ, a to buď e-mailem: jidelna@zs-stupkova.cz, telefonicky: 581 111 222 (6:00-14:30) nebo osobně (6:00-14:30, kancelář ŠJ - vstup z parkoviště školy na ul. V Hlinkách, zde).

Vaříme jídlo z kvalitních a čerstvých surovin podle přísných norem norem pro školní stravování. Suroviny jsou denně zaváženy čerstvé, provoz kuchyně začíná již ve 4:00. Celkem vaříme pro 1 800 strávníků na ZŠ Stupkova, ZŠ Gorkého, ZŠ Mozartova, MŠ Jílová, MŠ Michalské stromořadí, MŠ Žižkovo nám., MŠ Sokolská.