Sbírka potravin v naší ŠD

16.11. 2022201x

Již potřetí se naše ŠD zapojila do Celonárodní sbírky potravin. Tuto sbírku pořádá Česká federace potravinových bank a my jsme se rozhodli tuto dobročinnou akci opět podpořit. Snažíme se tak podporovat v dětech prosociální chování a ochotu nezištně pomáhat druhým lidem.

Děti si nejprve vyslechly přednášku od lektorů z Potravinové banky. Tématem bylo nejprve základní rozdělení potravin a způsoby skladování potravin. Současně byly děti poučeny také o eliminaci plýtvání potravinami a o způsobech, jak se dají účelně využít přebytky. Na závěr se děti dozvěděly o existenci potravinových bank a o potravinových sbírkách.

A jak celá akce dopadla?

Děti a rodiče nosili zakoupené trvanlivé potraviny a drogistické zboží a odevzdávali je do předem připravených košů s logem Sbírka potravin. Potěšilo nás, že i v této nelehké době se nám podařilo společně nasbírat 180 kg trvanlivých potravin a drogistického zboží, čehož si velice vážíme.

Vybrané potraviny byly v pátek odpoledne předány zástupcům Potravinové banky Olomouc.

Náš velký dík patří všem dětem a především rodičům, kteří přispěli do této sbírky a pomohli tak vylepšit životní úroveň všem potřebným lidem.

Za kolektiv vychovatelek
Mgr. Lenka Prachařová

Více fotografií najdete ZDE

Komentáře