SOBOTNÍ VÝLET ŠD DO LANOVÉHO CENTRA VEVERÁK II.

12.6. 2023298x

Pro velký zájem jsme zorganizovali druhý sobotní výlet do lanového parku Veverák pro třeťáky. Lektor lanového parku dbal na důkladné proškolení dětí před trasou. Důraz byl kladen na zásady bezpečnosti. Všichni účastníci absolvovali velmi zdatně juniorskou trasu, ti nejrychlejší dvakrát. Oceňujeme odvahu, soustředění, sílu všech dětí při překonávání překážek. Užili jsme si v korunách stromů prostředí lesa nad Sv. Kopečkem.

Tentokrát nám zbyl čas na delší rozchod – zakoupení upomínkových předmětů a občerstvení.

Anna Bajerová a Jana Hetmanová, vychovatelky.

Komentáře