Žáci 9. C bojují proti odpadu: Projekt Snižte množství odpadu

18.4. 2024105x

Žáci 9. C se nedávno zapojili do projektu Snižte množství odpadu, který pořádá centrum ekologických aktivit města Olomouc – Sluňákov. Jejich cílem bylo zamezit mísení bioodpadu se směsným odpadem, což není jen ekologickým gestem, ale i cestou k udržitelnější budoucnosti.

Jedním z hlavních kroků, které žáci podnikli, bylo vytvoření speciální stezky pro prvňáčky a druháčky, kde je zasvětili do důležitosti třídění bioodpadu. Interaktivní způsob výuky prostřednictvím této stezky umožnil mladším spolužákům pochopit, proč je třídění odpadu důležité pro naši planetu.

Kromě toho žáci vytvořili informativní letáčky, které rozšířily povědomí o důležitosti správného třídění odpadu.

Za finanční podporu poskytnutou na realizaci projektu nakoupili žáci koše na bioodpad, které nyní najdeme rozmístěné po celé škole. Tyto koše nejsou jen symbolickým gestem, i ale praktickým nástrojem k podpoře správného třídění odpadu ve školním prostředí.

Aby bylo zajištěno, že práce žáků 9.C nekončí zakoupením košů, do akcese zapojil také školní ekotým. Ten se bude o tyto koše starat a zajistí jejich pravidelné vyprazdňování a údržbu. Tímto se zabezpečí, že iniciativa bude trvale udržovatelná a bude mít skutečný dopad na chod naší školy.

Je skvělé vidět, že žáci nejen sní o lepší budoucnosti, ale aktivně se zapojují do činů, které ji mění k lepšímu. Projekt Snižte množství odpadu je jen jedním z mnoha příkladů toho, jak mohou naši žáci ovlivnit pozitivní změny ve svém okolí a přispět k udržitelnějšímu světu.

Komentáře