Geography Challenge

17.4. 2024115x

Dne 12. 4. do naší školy zavítalo devět žáků ze FZŠ Terera, aby se spolu s našimi žáky zapojili do prvního ročníku zeměpisné soutěže v angličtině – Geography Challenge. Tříčlenné týmy žáků celé dopoledne porovnávaly své síly v poslechu, porozumění textu, v práci se slepou mapou, poznávaly vlajky, hrály kahoot a řešily zeměpisný kvíz zaměřený na evropské státy a anglicky mluvící země a nakonec si musely nacvičit a předvést rozhovor v cestovní kanceláři.

V této poslední části soutěže zazářil náš tým „1,2,3“ ve složení Ella Malá, Elena Bielčíková a Amy Lachmannová (všichni 8. A). Také tým „Twins“ ve složení Daniel Pich, Matěj Streit a Tomáš Hájek (všichni 8. A) na sebe v této disciplíně výrazně upozornil a vysloužil si nejen ocenění poroty, ale také uznání od týmů ze ZŠ Terera.

Celkové vítězství pak patřilo týmu „Blue Angels“ ze ZŠ Terera, který prokázal vskutku mimořádné zeměpisné znalosti. Náš tým „No name Bees“ – Linda Masaryková (8. A), Katka Zubálová (8. A) a Dominika Smékalová (8. B) se umístil na krásném třetím místě.

Všem účastníkům děkujeme a gratulujeme a už teď se těšíme na druhý ročník této soutěže! 🙂

Mgr. Hana Drobková

Komentáře