Den učitelů

3.4. 2024130x

Letos připadá výročí J. A. Komenského, tedy i Den učitelů, na čtvrtek 28. března. U této příležitosti se na naší škole uskutečnila akce „Teď učíme my“, což znamená jediné – role se otočily. Učitelé se vžili do role žáků a žáci do role učitelů. Děti si připravily velmi pěkné hodiny, ať už se jednalo o výuku přírodopisu, zeměpisu, českého jazyka, někteří si troufli i na výuku cizích jazyků. Tato akce se vydařila a třeba se někdo z žáků díky této zkušenosti rozhodne, že by se chtěl stát panem učitelem anebo paní učitelkou.

Komentáře